พงศ์ดิลกโยธา วัสดุก่อสร้าง ยโสธร สร้างบ้าน ผู้รับเหมา จำหน่าย เหล็ก ปูน หลังคา ท่อ ไม้ ประตู หน้าต่าง สี เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า ประปา กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องมือช่าง ฮาร์ดแวร์

ชื่อหจก.พงศ์ดิลกโยธา
ที่อยู่ 540 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
มือถือ

081-999-3843, 092-999-3253

โทรศัพท์

045-712161, 045-712162

อีเมลphongdilok.ys@gmail.com