✨🏠 สร้างบ้านใช้อิฐแบบไหนดีนะ ? 🧱 ” อิฐมอญ หรือ อิฐมวลเบา ? ” การเลือกใช้อิฐก่อผนังแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น งบประมาณที่ตั้งไว้ , ระยะเวลาในการก่อสร้าง , ความถนัดของช่าง , จุดประสงค์ในการใช้งาน เช่น ความแข็งแรง , ความชอบส่วนตัว , ความสวยงาม เป็นต้น

☁️🏠 ปัจจุบันในแต่ละโครงการบ้านจัดสรร หรือ การสร้างบ้านสมัยใหม่ ต่างก็นิยมใช้อิฐมวลเบา เพราะทำให้ ☑️ ประหยัดค่าก่อสร้างได้มากกว่า ☑️ เสร็จงานได้ไวกว่า ☑️ รวมถึงประหยัดค่าแรงด้วย

⛔️ หาก ‘ เลือกอิฐมวลเบา ‘ ช่างที่ทำการก่อสร้างต้องมีประสบการณ์และมีฝีมือที่ละเอียดในระดับหนึ่ง เพื่อให้ได้ผนังอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพ